اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ (حسابرسی نشده)

کدال

اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ (حسابرسی نشده) جهت استحضار سهامداران و سرمایه گذاران محترم در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال) منتشر گردید.

 

مشاهده اطلاعیه

دریافت فایل PDF

دریافت فایل Excel

گزارش تفسیری مدیریت

بازگشت