صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت توسعه کشاورزی (سهامی خاص))

کدال

 


صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت توسعه کشاورزی (سهامی خاص))  جهت استحضار سهامداران و سرمایه گذاران محترم در سامانه اطلاع رسانی ناشران (کدال) منتشر گردید.

 

مشاهده اطلاعیه

دریافت فایل PDF

دریافت فایل Excel

یادداشت های همراه صورت های مالی

بازگشت