اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)(شرکت توسعه کشاورزی)

کدال

 

 اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت توسعه کشاورزی)  جهت استحضار سهامداران و سرمایه گذاران محترم در سامانه اطلاع رسانی ناشران (کدال) منتشر گردید.

 

مشاهده اطلاعیه

دریافت فایل PDF 

دریافت فایل Excel

دریافت فایل صورت های مالی

بازگشت