آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

کدال

 

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
پیرو مجمع نوبت اول مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ که به حد نصاب نرسید از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۵:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ در استان فارس ،شهر شيراز به آدرس شيراز خيابان ارديبهشت برج IT طبقه ۱۱سالن اجتماعات برج IT برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی.
تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار
انتخاب اعضای هیئت‌مدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
توضیحات:

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :  
سهامداران محترم با به همراه داشتن کارت شناسايي معتبر به آدرس خيابان هدايت مجتمع تجاري اميريه ۲ طبقه ۲ واحد ۲۱ و يا نيم ساعت قبل از برگزاري مجمع در محل برگزاري مجمع مراجعه فرمايند

دعوت کننده از مجمع: هيئت مديره

 

مشاهده اطلاعیه

دریافت فایل PDF

آگهی روزنامه
 

بازگشت