آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

کدال

 

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
پیرو مجمع نوبت اول مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ که به حد نصاب نرسید از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۳:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ در استان فارس ،شهر شيراز به آدرس شيراز خيابان ارديبهشت برج IT طبقه ۱۱سالن اجتماعات برج IT برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
تغییر موضوع فعالیت
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
سایر موارد
توضیحات:

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :  
سهامداران محترم با به همراه داشتن کارت شناسايي معتبر به آدرس خيابان هدايت مجتمع تجاري اميريه ۲طبقه ۲واحد ۲۱و يا نيم ساعت قبل از برگزاري مجمع در محل برگزاري مجمع مراجعه فرمايند 

دعوت کننده از مجمع: هيئت مديره 

 

مشاهده اطلاعیه

دریافت فایل PDF

آگهی روزنامه

بازگشت