افشای اطلاعات با اهمیت (تغییر در مفاد قرارداد باغ ایلخانی- گروه ب)

کدال

 

اصلاحیه قرارداد باغ ایلخانی تنظیم و به امضا رسید و سهم الشرکه شرکت پس از اخذ نظریه کارشناسی تعیین و پس از کسر عوض قرارداد اقاله شماره ۲۵۳/ق/۱۴۰۲ ( که قبلا افشا گردیده است ) طبق اصلاحیه قرارداد پیوست به شرکت پرداخت خواهد شد.  


مشاهده اطلاعیه

دریافت فایل PDF

دریافت فایل اصلاحیه قرارداد

نامه به سازمان

 

بازگشت