اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)(شرکت ساختمانی پارس توسعه سازان)

کدال

 اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)(شرکت ساختمانی پارس توسعه سازان) جهت استحضار سهامداران و سرمایه گذاران محترم در سامانه اطلاع رسانی ناشران (کدال) منتشر گردید.

 

مشاهده اطلاعیه

دریافت فایل PDF

دریافت فایل Excel

دریافت فایل صورت های مالی

بازگشت