اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)

کدال

 

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای   ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) جهت استحضار سهامداران و سرمایه گذاران محترم در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال) منتشر گردید.

 

مشاهده اطلاعیه

دریافت فایل PDF

دریافت فایل Excel

گزارش و صورت های مالی

گزارش تفسیری مدیریت

 

بازگشت